Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland nu in open consultatie

Vanaf 22 augustus 2019 staat het visiedocument Samenhang in Zorginfrastructuren open voor consultatie. Reageren op deze open consultatie is mogelijk tot en met 4 oktober 2019.

Doel van het visiedocument

De indieners, met als penvoerder Zorgverzekeraars Nederland (ZN), hebben een visiedocument opgesteld. In dit document wordt een schets gegeven van wat de gezamenlijke ambitie is, welke principes worden nagestreefd en welke infrastructurele functies of diensten in de zorg gewenst zijn. Door uit te gaan van een gedeelde visie en daarin gebruik te maken van gezamenlijke voorzieningen ontstaat een duurzaam informatiestelsel, met bouwstenen die ingezet kunnen worden voor de ondersteuning van de zorgprocessen en waarmee innovatie versneld kan worden en leveranciersafhankelijke oplossingen worden vermeden.

Doel open consultatie

Met deze open consultatie willen de opstellers en ZN te weten komen of de visie breed gedragen wordt. En zij willen, kijkend naar de geschetste uitgangspunten, zicht krijgen op  zicht krijgen op mogelijke aandachtspunten. Om deze inzichten te verkrijgen zoeken de indieners antwoord op de vragen die in de onderstaande notitie zijn verwoord.

Na de open consultatie en de review door de Architectuurboard Zorg wordt het visiedocument voorgelegd aan het Informatieberaad Zorg, tijdens de vergadering van het Informatieberaad in december 2019. De vraag die daarbij wordt gesteld is of het Informatieberaad de visie omarmt.

Samenhang in zorginfrastructuren

De indieners geven in de ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren’ een schets van  gemeenschappelijke diensten, knooppunten en technische netwerkinfrastructuren. Om te  voorkomen dat een wildgroei aan soortgelijke voorzieningen ontstaat, kan focus worden gelegd op de prioritaire onderwerpen (o.a. Medicatieproces, registratie aan de bron, Twiin en eOverdracht) die het zorgveld samen met elkaar oppakken.

Hoe kunt u reageren

Reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot en met 4 oktober 2019 uw reactie mailen naar: openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De ontvangen reacties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad.

Te reviewen documenten