Reageer online op het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling

Tot en met woensdag 10 juni kan iedereen via internet reageren op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Dit is de zogeheten internetconsultatie.

Reageren kan op https://www.internetconsultatie.nl/gegevensuitwisseling. De uiterste reactiedatum stond aanvankelijk op 7 april. De coronacrisis vraagt op dit moment echter heel veel van de mensen en organisaties in de zorg. Door de looptijd te verlengen, hopen wij iedereen voldoende tijd te geven om mee te denken over dit belangrijke wetsvoorstel.

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is belangrijk voor goede zorg. Vaak gebeurt die uitwisseling van informatie nog via papieren dossiers, fax of cd-rom. Dit kost veel tijd en brengt het risico op fouten mee. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en zonder fouten van de ene zorgverlener naar de andere.

Het wetsvoorstel verplicht dat als gegevens worden uitgewisseld tussen zorgverleners, dit elektronisch moet verlopen. Zorgverleners mogen alleen gegevens met elkaar delen als dat nodig is om goede zorg aan de patiënt te bieden. Het is voor het verlenen van goede zorg namelijk belangrijk dat een zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie beschikt en bijvoorbeeld weet welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad, welke medicijnen een patiënt al gebruikt en of er allergieën zijn.

Achtergrondinformatie

Elektronische gegevensuitwisseling voorkomt niet alleen vermijdbare fouten, maar bespaart ook tijd. Zorgverleners hoeven dan namelijk niet steeds gegevens over te typen. De patiënt hoeft hierdoor niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en hoeft niet onnodig herhalingen van onderzoeken te ondergaan. De verpleegkundige of arts houdt daardoor meer tijd over voor de patiënt.

De informatie is digitaal beschikbaar doordat zorgverleners die verplicht elektronisch moeten uitwisselen. Deze informatie kan de zorgverlener vervolgens ook beschikbaar stellen aan de patiënt. De patiënt kan deze informatie dan elektronisch ophalen bij de zorgverlener en opslaan in de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). PGO is een verzamelnaam voor apps en websites die patiënten gebruiken om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen.