Jeugdzorg Nederland versterkt IB

Vanaf de Informatieberaadvergadering van 30 november is Jeugdzorg Nederland toegetreden als lid van  het Informatieberaad. Hiermee versterkt het Informatieberaad haar ledenraad met een belangrijke partij op het gebied van jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland.

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden en telt zo’n 95 leden. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionallisering van de zorg voor jeugd.

Jeugdzorg Nederland beheert namens haar leden een aantal ICT-systemen en biedt ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. Hier hoort een gedegen ICT-beleid en adequate implementatie bij. Zeker gezien de privacy gevoeligheid van de gegevens van de kinderen, jongeren en gezinnen voor wie haar leden zorg dragen – is goede en veilige digitale gegevensuitwisseling van cruciaal belang. Het MT van Jeugdzorg Nederland is dan ook verheugd met het toetreden tot het Informatieberaad.

Robert van Someren, directeur IV & ICT bij Jeugdzorg Nederland:

Ik zie het als een mooie kans om voor de leden van Jeugdzorg Nederland eventuele verbetermogelijkheden in standaardisatie van de informatievoorziening te agenderen en ook de kennis en ervaring van Jeugdzorg Nederland op ICT-gebied breder onder de aandacht te brengen binnen de sector. Er is nog een hoop winst te behalen, zeker als het gaat om interoperabiliteit, het maken van goede product- en systeemkeuzes en het veilig gebruiken van zorggegevens. Het Informatieberaad is de plek waar kennis en inzichten op dit vlak centraal samenkomt. Mooi om hierop aan te sluiten en om aan bij te dragen!”

Jeugdzorg
©VWS