Open consultatie Zorg-AB start!

Vandaag start de open consultatie van het zorgadresboek, het ZORG-AB, dat VzVz in ontwikkeling heeft genomen. Tot en met maandag 8 februari kun je je reactie doorgeven.

De kernvraag van de open consultatie is: komt ZORG-AB tegemoet aan de wensen en eisen van het zorgveld en voldoet het aan de behoefte? Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over het zorgadresboek, het ZORG-AB.

Na open consultatie wordt het Informatieberaad Zorg gevraagd te besluiten over toelating van ZORG-AB als (kandidaat) bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg.

Gemeenschappelijke voorziening

In het Informatieberaad is reeds besloten ZORG-AB als (voorlopige) gemeenschappelijke voorziening in te zetten. Er wordt rekening gehouden met de noodzaak om dan ook een uitwerking te gaan maken van het zorgadresinformatiestelsel en dat zorgaanbieders hun vindbaarheid gaan registreren in ZORG-AB.

Voor en door de zorgaanbieders

Zorgadresinformatie is van essentieel belang en voorziet in een basisbehoefte. Nederland ontbeert namelijk één lijst van zorgaanbieders, daarnaast is de zorgadresinformatie in Nederland zeer versplinterd. ZORG-AB brengt de adresinformatie uit diverse registers bijeen; ook wordt de faciliteit geboden aan de zorgaanbieders om zelf adresgegevens (bijvoorbeeld afdelingen) te ontsluiten naar ZORG-AB als aanvulling op de basisinformatie. Zo wordt het een zorgadresboek voor en door de zorgaanbieders. En via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) ook voor burgers.

Voor efficiënte en veilige digitale gegevensuitwisseling is zorgadresinformatie prioriteit nummer 1. Efficiency wordt uitgedrukt in het terugdringen van de vele manuren die in Nederland worden gebruikt om de relaties van een zorgorganisatie te voorzien van de juiste adresseringsgegevens.

Meer over het ZORG-AB

In het onderstaande document, met als titel ‘Opname van ZORG-AB als bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel’, is langs het format van het proces van toelating het ZORG-AB beschreven. De aanvullende bijlage bevat informatie over de implementatie. Aanvullende informatie over ZORG-AB, kan je vinden op de  site van VZVZ.

Reactie en publicatie

Tot en met 8 februari 2021 kun je je ideeën en suggesties voor ZORG-AB mailen naar: OpenConsultatiesInformatieBeraadzorg@minvws.nl.

Je reactie wordt na afloop van de open consultatie voorafgaand aan bespreking in het Informatieberaad voor persoonsgegevens geanonimiseerd en gepubliceerd via de website van Informatieberaad, tenzij je nadrukkelijk bezwaar maakt tegen publicatie. Vermeld dit dan duidelijk bij je inzending.

Beeld: ©Zorg AB