Buitenlandse inspiratie voor de Nederlandse zorg

Hoe hebben de Duitsers hun gezondheidszorg georganiseerd? Welke wetten en regels heeft Finland of Oostenrijk voor digitale uitwisseling van zorggegevens? En IT-infrastructuur, hoe is die in de Verenigde Staten georganiseerd? Het rapport ‘Leren van andere landen’ van Nictiz geeft onder andere antwoord op deze vragen. Landen hebben vergelijkbare uitdagingen omtrent digitale communicatie in de zorg. Dit rapport biedt inzicht in de oplossingen die andere landen hebben gekozen en waar Nederland van kan leren.

Bij de ontwikkeling van digitale informatie-uitwisseling in Nederland ervaart de zorg een aantal knelpunten. Zo heeft het Informatieberaad Zorg in de notitie Versnelling en Verbetering digitale communicatie geconstateerd dat het tempo rondom digitalisering en de daarvoor benodigde zorginfrastructuur fors omhoog moet. Daarom heeft Nictiz het rapport ‘Leren van andere landen’ gemaakt op verzoek van het Informatieberaad Zorg.

Het rapport geeft voor de Verenigde Staten (VS), Finland, Oostenrijk en Duitsland een overzicht van de stand van zaken op het gebied van digitale communicatie in de zorg. Er is voor deze landen gekozen omdat zij een gevarieerd beeld bieden van de verschillende wijzen waarop de zorg is georganiseerd en digitale communicatie en interoperabiliteit worden bevorderd. Van de aanpak van andere landen op gebieden als wet- en regelgeving, financiering, standaardisatie en generieke voorzieningen kan Nederland leren.

Met het lagenmodel van Nictiz als structuur, biedt het rapport internationale voorbeelden op het gebied van interoperabiliteit.  Een daarvan is Information Blocking in de VS. Dit is een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse gezondheidswet Cures Act, die veilige toegang tot gezondheidsgegevens faciliteert. In de Cures Act worden interoperabiliteitsvereisten afgedwongen om te zorgen dat gegevens naadloos kunnen ‘stromen’ door de verschillende IT-systemen. Daarmee heeft de VS een versnelling kunnen realiseren. De Cures Act stelt een patiënt of burger in staat een claim op Information Blocking te melden. Zorginstellingen en specialisten krijgen dan niet volledig betaald zolang zij gezondheidsgegevens niet aan de patiënt beschikbaar stellen.  

Totstandkoming

Nictiz heeft voor het rapport deskresearch gedaan en gebruikgemaakt van de vele internationale contacten en kennis om dit rapport op te stellen. Voor het oplossen van de knelpunten is echter meer nodig dan een ‘kijkje bij de buren’. Daarom is het rapport een van de onderwerpen die door het Informatieberaad Zorg in het kader van versnellen en verbeteren zijn uitgezet en die dienen als input voor het bepalen van een stip op de horizon voor het zorginformatiestelsel in Nederland, ofwel een nationale visie en strategie voor de Nederlandse zorg & ICT.

Vervolgstap

Omdat er meer te leren valt van andere landen, is dit rapport niet het eindpunt. Het dient als inspiratie en basis voor verdere exploratie. Nictiz wil graag samen met het Informatieberaad Zorg een verdiepingsslag maken. Bijvoorbeeld naar welke lessen kunnen worden getrokken voor het Nederlandse Informatiestelsel om daarmee versnelling te realiseren.

Leren van andere landen