Bravis ziekenhuis voldoet aan audit VIPP 5: patiënten kunnen data inzien via PGO

Het Bravis ziekenhuis meldt dat het een grote stap heeft gezet in het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling met patiënten. Sinds mei dit jaar kunnen Bravis-patiënten hun medische gegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inzien. Uit een audit van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP 5) blijkt dat Bravis voldoet aan vereisten die nodig zijn voor een goede digitale informatie-uitwisseling met PGO.

Bravis Ziekenhuis is hiermee de eerste instelling binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) die volgens de audit alle normen voor Module 1 behaald heeft. Dat betekent dat de technische systemen van Bravis en de verschillende PGO’s goed aan elkaar gekoppeld zijn, dat minimaal 2500 keer is ingelogd in een PGO en dat minstens vijf procent van de patiënten het PGO gebruiken. Daarmee loopt Bravis Ziekenhuis voorop in digitale informatie-uitwisseling met patiënten, melden VIPP 5 en Bravis ziekenhuis.

Voor Bravis betekent dit dat hun subsidie definitief is. Zorginstellingen kunnen via het programma VIPP 5 subsidie krijgen om digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO te verbeteren. Dit gebeurt in drie modules. Aan het halen van de modules zijn diverse eisen verbonden. Wie niet aan de normen voldoet, moet de subsidie terugbetalen.

Bravis is niet het eerste ziekenhuis dat is aangesloten op een PGO. In 2021 hebben al zes zelfstandige klinieken een aansluiting geregeld op MedMij. Deze zijn Stichting Reumazorg Zuid West Nederland, MI Care/ Stichting Aratame, CIR revalidatie, Women's Healthcare Centre, Stichting Dermaclinic Buitenveldert, Stichting DermaZuid. MedMij is een afsprakenstelsel voor het veilig uitwisselen van medische gegevens.

Via een PGO, dat kan zijn een app of een website, kan een patiënt in één overzicht ál zijn gezondheidsgegevens bekijken, zoals informatie van de huisarts, apotheek en ziekenhuis. “De patiënt krijgt beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie en wordt hij nog meer eigenaar van zijn eigen gezondheidsinformatie. Ik vind het een goede zaak dat het Bravis daar veel energie insteekt en in de ontwikkeling vooroploopt”, zegt Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante. In een gewone ziekenhuisomgeving zoals MijnBravis zien patiënten alleen maar de gegevens die dat ziekenhuis heeft.

Volgens de bestuurder past de aansluiting op de PGO bij de visie 2030: ‘Het nieuwe Bravis’, waarin meer eigen regie en digitale gegevensuitwisseling een belangrijke plek hebben.

VIPP

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht. Doel is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan.

VIPP 5 richt zich op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Ook legt het de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO. In totaal doen ruim 200 instellingen van NVZ, NFU en ZKN mee aan de VIPP 5-regeling.

Beeld: ©Herman Zonderland