Secundair gebruik van gezondheidsgegevens essentieel voor sterk zorgsysteem

Het is van essentieel belang dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gezondheidsgegevens van patiënten om de juiste zorg te kunnen verlenen, ook wel primair gebruik van gegevens genoemd. Maar ook secundair gebruik van deze gegevens biedt veel kansen en kan bijdragen aan kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Daar wil minister Ernst Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beleid op voeren. Hij licht zijn beleidsvisie voor het secundair gebruik van gezondheidsgegevens toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Lerend zorgsysteem

Secundair gebruik van zorgdata omvat het gebruik van elektronische gezondheidsgegevens voor andere doelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, monitoring, innovatie en beleidsvorming. Kuipers legt in de brief uit dat hij met secundair datagebruik wil bouwen aan een ‘lerend zorgsysteem’. Een systeem waarin gezondheidsgegevens kunnen helpen de zorg slimmer en beter te leveren en organiseren en te innoveren, maar ook om van en met elkaar te leren. En dat is hard nodig volgens de minister: “De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Secundair gebruik van gezondheidsgegevens is een van de manieren om deze uitdaging het hoofd te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zorgsysteem zal versterken.”

Visie staat niet op zichzelf

De visie op secundair datagebruik staat niet op zichzelf. In 2022 zijn er al afspraken gemaakt met het zorgveld in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over het inzetten van gezondheidsgegevens voor secundaire doelen. Ook de Nationale visie en strategie over digitalisering en informatievoorziening onderschrijft de waarde van secundaire data voor de toekomst van de zorg, evenals de Europese Commissie in het wetsvoorstel voor een European Health Data Space.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over de visie en strategie secundair data gebruik gezondheidszorg.