Informatieberaad video-interview met Maarten van Rixtel

In een reeks van filmpjes komen de sleutelfiguren van het Informatieberaad aan het woord; van elk van de doelgroepen een afgevaardigde. Zij vertellen in 100 seconden over het belang van een duurzaam en veilig digitaal informatiesysteem, vanuit hun eigen perspectief. Hieronder een kort, maar krachtig interview met Maarten van Rixtel, bestuurslid ActiZ.

Informatieberaad video-interview met Maarten van Rixtel

(Het logo van het Informatieberaad. Maarten van Rixtel:)

RUSTIGE MUZIEK

MAARTEN VAN RIXTEL: Zorg wordt verleend door heel veel dokters verschillende organisaties, op verschillende momenten maar er is maar één patiënt.
En die ene patiënt moet al die informatie kunnen krijgen.
Enerzijds om de juiste kwaliteit van zorg te krijgen maar anderzijds om ook te snappen wat er aan hem en met hem gebeurt zodat hij regie krijgt over z'n eigen behandeling en over z'n eigen leven.
Dat is een cruciaal element en vandaar is een duurzaam informatiestelsel fundamenteel voor de toekomst van onze patiënten en onze burgers.
Zo kan een huisarts de medicatie feitelijk voorschrijven waar de patiënt ook bij is wordt hij gecontroleerd door de apotheker op datzelfde moment en in diezelfde avond kan de wijkverpleging de toedienlijst ook weer actualiseren.
Daardoor veel minder fouten in de toediening veel minder onzekerheid bij patiënten of ze de goede dingen hebben gekregen en onze medewerkers voelen zich ook veel vrijer en veel veiliger.
Dus onze medewerkers in de wijk moeten leren werken met al die digitale middelen die er al zijn maar ze moeten ook leren die informatie daarop te zetten en weer door te geven.
Dus enerzijds moeten wij de medewerkers faciliteren om die digitale middelen te gebruiken.
Anderzijds zullen zij moeten leren, hun processen moeten aanpassen op zodanige wijze dat ze die in die digitale wereld kunnen verspreiden.
ActiZ probeert vanuit haar praktijk de kennis toe te voegen aan het Informatieberaad om daar de juiste thema's te adresseren.
Anderzijds probeert ActiZ experimenten, regionale initiatieven te ondersteunen.
Enerzijds om daarmee een vorm te geven aan het informatiestelsel maar anderzijds om daar weer informatie uit te halen die wij weer terugbrengen in het Informatieberaad.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Rechtsonder staat het logo van het Informatieberaad.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER