Architectuurboard Zorg

De Architectuurboard Zorg beoordeelt de voorstellen die het werkveld en de expertcommunities indienen, en geeft op basis daarvan advies aan het Informatieberaad Zorg.

De Architectuurboard beoordeelt de voorstellen op samenhang, technische haalbaarheid, risico’s, betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het expert-advies dat daaruit volgt, levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Het helpt de gestelde doelen eenvoudiger te realiseren, volgens een set van coherente afspraken.

Expert-advies voor bestuurders in de zorg

Onafhankelijk expert-advies is essentieel om bestuurders in de zorg te faciliteren bij besluitvorming over de basisinfrastructuur en het informatiestelsel in de zorg. Bestuurders (verenigd in het Informatieberaad Zorg) hebben vooral behoefte aan advies dat inzicht en overzicht geeft in beide onderwerpen, in de huidige en gewenste inrichting en in het gebruik door diverse partijen.

Contact met de Architectuurboard Zorg

Zorginstituut Nederland faciliteert de Architectuurboard Zorg bij de uitvoering. Wilt u contact met de Architectuurboard, stuur dan een mail naar Eva Marquarita.

Leden van de Architectuurboard

Wie zijn de leden van de Architectuurboard Zorg? Welke kennis en ervaring brengen zij mee en welke waarde willen zij toevoegen? En wat is de rol van de twee linking pins? In dit filmpje stellen de leden van de board zich graag voor.

De 16 leden van de board adviseren het Informatieberaad Zorg over complexe informatievraagstukken en IT-architectuur in de zorg.
Zij doen dit op persoonlijke titel en vanuit een maatschappelijke belangstelling en verantwoordelijkheid.