Architectuurboard Zorg

De Architectuurboard Zorg beoordeelt de voorstellen die het werkveld en de expertcommunities indienen, en geeft op basis daarvan advies aan het Informatieberaad Zorg.

De Architectuurboard beoordeelt de voorstellen op samenhang, technische haalbaarheid, risico’s, betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het expert-advies dat daaruit volgt, levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Het helpt de outcomedoelen van het Informatieberaad eenvoudiger te realiseren, volgens een set van coherente afspraken.

Expert-advies voor bestuurders in de zorg

Onafhankelijk expert-advies is essentieel om bestuurders in de zorg te faciliteren bij besluitvorming over de basisinfrastructuur en het informatiestelsel in de zorg. Bestuurders (verenigd in het Informatieberaad Zorg) hebben vooral behoefte aan advies dat inzicht en overzicht geeft in beide onderwerpen, in de huidige en gewenste inrichting en in het gebruik door diverse partijen.

Contact met de Architectuurboard Zorg

Zorginstituut Nederland faciliteert de Architectuurboard Zorg bij de uitvoering. Wilt u contact met de Architectuurboard, stuur dan een mail naar Dennis Koster.

Leden van de Architectuurboard

De 18 leden van de board adviseren het Informatieberaad Zorg over complexe informatievraagstukken en IT-architectuur in de zorg. Zij doen dit op persoonlijke titel en vanuit een maatschappelijke belangstelling en verantwoordelijkheid.

De AB-leden zijn:

Leden Architectuurboard Zorg

 • mevrouw dr. L. Welling (chirurg oncoloog en CMIO)
 • mevrouw dr. Ir. M. van Steenbergen  (lector en enterprise architect)
 • de heer drs. D. Greefhorst (directeur en enterprise architect commerciële sector en overheid)              
 • de heer ir. H.H. Nauta (director eHealth innovation)
 • de heer drs. J. van den Bosch (anesthesioloog-intensivist en CMIO)
 • de heer A. Jadoenathmisier, MSc (directeur IT en innovatie)
 • de heer ir. A. Ligthart (lead architect, buiten zorgdomein)
 • de heer ing. F. Kuiper (consultant en projectmanager zorg en ICT)
 • de heer ing. H. van der Lugt (manager standaarden en architect)
 • de heer drs. J. Dik (apotheker en informaticus)
 • de heer C.J.J. van Walsum, MSc (lead enterprise architect)
 • de heer drs. J.M. van Ginneken (consultant strategie en informatie)
 • de heer J.W. Vos, MSc (bestuurder OIZ en informatiekundige)
 • de heer ir. Ph. J. van Klaveren (bestuurder en informatiekundige)
 • de heer R.E. de Zwart (informatiearchitect gemeentelijk domein)
 • de heer A.H.C. van Rhijn (CIO)
 • de heer J. Windhorst Sjauw en Wa (ED verpleegkundige, CNIO en voorzitter van het landelijk CNIO-netwerk)
 • de heer L. van der Heijden (ICT deskundige, oprichter patientenorganisatie CMTC-OVM)
 • de heer A. van Son (Informatieberaad Zorg)
 • mevrouw B.V. Rouwenhorst (Informatieberaad Zorg)
 • de heer D. Koster (Secretaris Architectuurboard Zorg)
 • mevrouw B.M.I. van der Linden (toehoorder vanuit het Informatieberaad Zorg)

Voorzitter

 • mevrouw drs. M.P.I. ten Kroode MCM MIM

Community Architectuurboard

Er is ook een community Architectuurboard Zorg  Deze is echter alleen toegankelijk voor leden van de Architectuurboard.