Architectuurboard Zorg

Andere invulling landelijke doelarchitectuur en Architectuurraad

Het Informatieberaad heeft in 2023 geadviseerd een andere inrichting van de landelijke doelarchitectuur voor een gezondheidsinformatiestelsel te onderzoeken evenals de inrichting van een Architectuurraad. Dit betekent dat de Architectuurboard in de huidige vorm in november 2023 is opgeheven.

In het Informatieberaad van 4 december jl. is de inrichting van de landelijke doelarchitectuur en de Architectuurraad besproken en is afgesproken dat het plan van aanpak in het Informatieberaad van 18 maart a.s. wordt gepresenteerd. Dit plan van aanpak beschrijft de planning om te komen tot een eerste versie van de doelarchitectuur.

De uitgangspunten hierbij zijn:

  • Maak gebruik van bestaande architecturen;
  • Kies één van de bestaande architecturen als basis en vul deze aan;
  • Architectuur wordt bepaald door het zorgveld, VWS voert regie;
  • Kom in aantal maanden tot de eerste versie van doelarchitectuur door de gekozen architectuur iteratief te verbeteren.