Over het Informatieberaad Zorg

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Animatievideo over het Informatieberaad

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging. Van de wachtkamer naar de woonkamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun gezondheid en kunnen zorgverleners de beste zorg bieden op de juiste plek, op het juiste moment. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en er blijft meer tijd over voor echt contact met de patiënt. Met koude technologie voor warme zorg creëren we in Nederland een bloeiend ecosysteem voor digitale zorg, dat bestaat uit een vruchtbare bodem en een goed klimaat. Het klimaat verbeteren we door mensen meer bewust te maken van de mogelijkheden van digitale zorg en kansrijke initiatieven verder te brengen. De vruchtbare bodem maken we door standaarden af te spreken voor informatie-uitwisseling. Daaraan wordt gewerkt in het Informatieberaad. Met overheid en vele zorgpartijen samen, zodat zorginformatie altijd beschikbaar is op het juiste moment, op de juiste plek. Het geheel van een vruchtbare bodem waaraan het Informatieberaad werkt en het goede klimaat voor kennisdeling en innovatie levert een bloeiend ecosysteem op zodat digitale zorg kan groeien en onderdeel wordt van de reguliere zorg.  Het Informatieberaad, samen werken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.

Digitale zorg

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij de technologische ontwikkelingen kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen vaak beter geholpen worden. Door met elkaar mooie voorbeelden te delen en te werken aan opschaling en verbetering werkt de zorg aan een goed klimaat voor digitale zorg.

Veilige en betrouwbare uitwisseling van zorggegevens

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden. Zo ontstaat een vruchtbare bodem om vanuit te werken.

Video over de principes voor een duurzaam informatiestelsel

Principes voor een duurzaam informatiestelsel

Voor de gezondheid van mensen en voor iedereen die in de zorg werkt, is het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken.
Elektronische gegevensuitwisseling is daarbij cruciaal.
Daarom wordt toegewerkt naar een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.
Dat vraagt om actie van alle partijen in het zorgdomein.
Dit stelsel komt er alleen als zorginstellingen, softwareleveranciers en de overheid investeren in elektronische gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en in betrouwbare systemen.
Om dat te bereiken zijn er gezamenlijke afspraken nodig.
Afspraken die voor iedereen gelden.
Daarom zijn er principes geformuleerd.
Bijvoorbeeld:
Mensen nemen zelf de regie over hun gezondheidsgegevens.
Zij weten waar deze te vinden zijn en kunnen bepalen met wie zij deze willen delen.
Zorgverleners kunnen gegevens eenvoudig vinden en hergebruiken.
In bepaalde gevallen hebben ze daarvoor expliciet toestemming van de patiënt nodig.
En zorgverleners gebruiken de gegevens om mensen de juiste zorg te bieden.
De principes dragen bij aan een veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.
En dat is belangrijk omdat mensen de juiste zorg op de juiste plek moeten ontvangen en daarvoor is de juiste informatie op de juiste plek nodig.
Het werken volgens deze principes vraagt het nodige van mensen die in de zorg werken.
Wil je weten hoe je jouw organisatie goed kunt voorbereiden op het veilig en betrouwbaar kunnen uitwisselen van gegevens in de zorg?
Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website www.informatieberaadzorg.nl/vraagenantwoord

Vier doelen voor gegevensuitwisseling

Deelname aan het Informatieberaad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden hebben zich verbonden aan vier doelen:

  • Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
  • Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
  • Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
  • En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen

Bloeiend ecosysteem voor digitale zorg

Het geheel van een vruchtbare bodem, waaraan het Informatieberaad werkt, en het goede klimaat voor kennisdeling en innovatie moet een bloeiend ecosysteem voor digitale zorg opleveren. Zodat digitale zorg kan groeien en onderdeel wordt van de reguliere zorg.

Infographic Goed klimaat / Vruchtbare grond