Over het Informatieberaad

Werken aan goede digitale zorg en e-health

De manier waarop wij omgaan met gezondheid en ziekte is in beweging: door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Zorgprofessionals en zorgpartijen werken aan een goed klimaat voor digitale zorg en e-health. Door met elkaar mooie inspirerende voorbeelden te delen en te werken aan schaalvergroting en verbetering. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en worden ze vaak beter geholpen. Bovendien krijgen mensen meer regie over hun gezondheid.

Het Informatieberaad (IB) draagt hieraan bij aan de hand van vier outcomedoelen:

  1. Medicatieveiligheid
  2. Patiënt centraal
  3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
  4. Eenmalig vastleggen van gegevens

Het IB in 2 minuten

Voor goede (digitale) zorg en (e-)health werken alle deelnemers van het IB samen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Erik Gerritsen, voorzitter van het IB, legt uit hoe.  'Van koude ICT naar warme zorg.' Doel is om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken voor een goede gezondheid van ons allemaal.

Informatieberaad video-interview met Erik Gerritsen

(Beeldtitel: Informatieberaad. Erik Gerritsen:)

INLEIDENDE MUZIEK

ERIK GERRITSEN: Er is een duurzaam informatiestelsel in de zorg in Nederland nodig om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken zodat die van de wachtkamer naar de huiskamer kan zodat koude ICT kan worden ingezet voor warme zorg.
Uiteindelijk gaat het er in essentie om dat je de baas wordt over je eigen gezondheid.
Om deze mooie doelen te bereiken, hebben we een florerend ecosysteem nodig.
En om dat voor elkaar te krijgen, zijn er twee dingen belangrijk.
Een goed klimaat en vruchtbare grond.
En het Informatieberaad is vooral belangrijk voor het creëren van die vruchtbare grond.
En dan heb je het over standaardisatie zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld en veilige toegang, authenticatie en identificatie.
En daar maakt dat Informatieberaad, gezaghebbenden zelf bindende afspraken over, door iedereen die maar wat te zeggen heeft in het zorgveld bij elkaar te brengen en afspraken met mekaar te maken over welke standaarden het zijn, hoe we ze gaan implementeren en hoe we mekaar ook aan de afspraken gaan houden.
De ambitie van dat Informatieberaad hebben we, ook om focus te krijgen vastgelegd in vier outcome-doelstellingen die allemaal zo om en nabij 2020 gerealiseerd moeten worden.
De eerste gaat over medicatie-overdracht.
Dat elke keer als een professional nieuwe medicijnen verstrekt, dat hij dat doet op basis van een compleet en volledig en betrouwbaar overzicht.
De tweede gaat over patiënt centraal.
Dat de patiënt te allen tijde beschikt over zijn eigen gegevens uit al die verschillende systemen en ook zelf kan bepalen met wie hij die gegevens deelt. De derde gaat over overdracht.
Als je van de ene zorgverlener naar de andere gaat, dat de zorgverleners ervoor zorgen dat betrouwbaar en al die informatie wordt overgedragen naar de volgende.
En de laatste gaat over eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik voor allerlei doeleinden, zodat we ook nog een keer een grote bijdrage leveren aan het verminderen van administratieve lasten voor de professionals.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Digitale zorg

Mede dankzij de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen vaak beter geholpen worden. Door met elkaar mooie voorbeelden te delen en te werken aan opschaling en verbetering werkt de zorg aan een 'goed klimaat' voor digitale zorg.

Animatievideo over het Informatieberaad

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging. Van de wachtkamer naar de woonkamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun gezondheid en kunnen zorgverleners de beste zorg bieden op de juiste plek, op het juiste moment. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en er blijft meer tijd over voor echt contact met de patiënt. Met koude technologie voor warme zorg creëren we in Nederland een bloeiend ecosysteem voor digitale zorg, dat bestaat uit een vruchtbare bodem en een goed klimaat. Het klimaat verbeteren we door mensen meer bewust te maken van de mogelijkheden van digitale zorg en kansrijke initiatieven verder te brengen. De vruchtbare bodem maken we door standaarden af te spreken voor informatie-uitwisseling. Daaraan wordt gewerkt in het Informatieberaad. Met overheid en vele zorgpartijen samen, zodat zorginformatie altijd beschikbaar is op het juiste moment, op de juiste plek. Het geheel van een vruchtbare bodem waaraan het Informatieberaad werkt en het goede klimaat voor kennisdeling en innovatie levert een bloeiend ecosysteem op zodat digitale zorg kan groeien en onderdeel wordt van de reguliere zorg.  Het Informatieberaad, samen werken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.

Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling

Overheid en zorgpartijen werken in het IB samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het IB laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden. Zo ontstaat een 'vruchtbare bodem' om vanuit te werken.

Bloeiend ecosysteem voor digitale zorg

Het geheel van een 'vruchtbare bodem', waaraan het IB werkt, en het 'goede klimaat' voor kennisdeling en innovatie moet een 'bloeiend ecosysteem' voor digitale zorg opleveren. Zo kan digitale zorg groeien en integraal onderdeel worden van de reguliere zorg.

Infographic Goed klimaat / Vruchtbare grond