Informatieberaad Zorg 25 april 2022

Hieronder treft u de stukken aan van het Informatieberaad Zorg van 25 april 2022.

1a Concept agenda IB 25 april 2022
1b1 Concept verslag IB 6 december 2021
1b2 Concept Besluit- en toezeggingenlijst Informatieberaad 6 december 2021
1c Mededelingen
1c Voorstel Proces IZA
2a Oplegnotitie Informatieberaad een volgende fase
2b Notitie Informatieberaad een volgende fase
3a OpIegnotitie Registratie aan de bron
3b Eindrapportage Registratie aan de bron
4a1 Oplegnotitie VenV
4a2 Status lopende trajecten Versnellen en verbeteren
4a3 Voorstel ontwikkeling - nationale visie VV
4a4 Ter informatie: Hoofdlijnenplan V&V
4b Oplegnotitie Visualisatie IST-plaat
4b Presentatie ISTSOLL
4b A Uitleg visualisaties
4b B 0 overzicht sectoren
4b C 1 sector msz
4b D 2 sector persoon
4b E 3 sector huisartsenzorg
4b F 4 sector farmacie
4b G 12 Overzicht gegevensuitwisseling
4b I 13 VZVZ-knelpunten
5a Bijlage Opvolging adviezen Architectuurboard VZVZ
5a Bijlage bij Mitz pressure cooker toestemming Mitz
5a Bijlage bij Mitz kernpunten bestuurlijke pressure cooker
5a Oplegnotitie Opvolging Mitz bouwsteen
5b AB advies Mitz-Nuts
A ZN-brief Wegiz
B Inbreng NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN kamerdebat wetvoorstel Wegiz (16-3-2022)
C Inbreng Wegiz - Federatie Medisch Specialisten
D Mitz Position Paper Philips
E Presentatie Portfolio
E Stand van zaken portfolio-overzicht
F Kamerbrief over uitstelverzoek behandeling wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)