Nederlands Huisartsen Genootschap

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Bestuur NHG

Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast kent het NHG een Verenigingsraad, het inhoudelijk geweten van het NHG-bureau. Dit orgaan heeft een zwaarwegende adviserende rol over het inhoudelijk te voeren beleid van het bureau en daarmee de vereniging. Het NHG bureau wordt aangestuurd door een bestuursvoorzitter/directeur.

Contactpersoon

Vanuit het NHG is Tjeerd van Althuis, coördinator ICT en Health, contactpersoon voor het Informatieberaad. Stuur een mail naar Tjeerd van Althuis.