Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons stelsel.

Bekijk hieronder het video-interview met Petra van Holst, algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland.

Informatieberaad video-interview met Petra van Holst

(Beeldtitel: Informatieberaad. Een vrouw komt aan door een gang. Petra van Holst:)

INLEIDENDE MUZIEK

PETRA VAN HOLST: Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat verzekerden de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen.
De juiste zorg op de juiste plek gaat ook over het beschikbaar hebben van veilige informatie in het belang van de eigen gezondheid van de verzekerde.
Het is belangrijk dat we allemaal dezelfde informatietaal spreken binnen de zorg en daarom is het belangrijk dat we daarover met elkaar in overleg zijn en de goede keuzes maken om de informatietaal ook tot stand te brengen.
Als die informatietaal uniform is, kunnen we op het juiste moment informatie uitwisselen in het belang van de gezondheid van onze verzekerden.
Ik was onlangs met mijn moeder op de Eerste Hulp.
Zij kreeg medicijnen voorgeschreven, die ik op moest halen bij de ziekenhuisapotheek.
Op dat moment bleek dat de ziekenhuisapotheek geen toegang had tot de medische gegevens van mijn moeder en de gegevens van haar eigen apotheek.
En daardoor was het lastig in te schatten of de medicijnen die zij kreeg, veilig voor haar waren.
Dit onderstreept nog 's het belang van goeie informatie op de goeie plek in het belang van een veilige gezondheid.
We zijn al goed onderweg. Er lopen veel verschillende projecten.
De rol van het Informatieberaad Zorg is om alle activiteiten goed op elkaar afgestemd te krijgen zodat we op het juiste moment de juiste keuzes maken maar ook snelheid weten te betrachten in het realiseren van een uniforme informatiestructuur.
Zorgverzekeraars Nederland is met een aantal andere partijen bezig om een uniforme informatiestructuur in kaart te brengen die binnenkort in het Informatieberaad Zorg gepresenteerd zal worden.
We willen ook dat de patiƫnt op het juiste moment inzicht heeft in de eigen medische gegevens. Ook voor zorgverleners is het van groot belang dat zij kunnen beschikken over de juiste informatie om weer die kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen verlenen.
Dit zou de uitkomst moeten zijn van al onze inspanningen in het Informatieberaad Zorg.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Contactpersonen

Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn beleidsadviseurs Informatiebeleid Peter Jansen en John Rijsdijk contactpersonen voor het Informatieberaad.