Deelnemers Informatieberaad in Skipr99

Negen deelnemers van het Informatieberaad Zorg staan expliciet genoemd in de Skipr 99. Dat is een lijst met meest invloedrijke personen in de zorg in Nederland. Deze personen oefenen volgens Skipr het meest invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg, hebben status en invloed en dus informele zeggenschap, aldus Skipr. De hoogste persoonlijke notering is voor Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland.

De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke spelers in het zorgveld. Het zorgblad voor zorgbeslissers heeft de lijst samengesteld op basis van de aard en zwaarte van de functie en de omvang en reikwijdte van het netwerk van ruim tweehonderd invloedrijke personen. Ministers, staatssecretarissen en de ambtelijke top van VWS zijn niet meegenomen in de lijst, Tweede Kamerleden en senatoren op grond van hun rol als toezichthouder in de zorg wel. De eerste Skipr99 verscheen in 2009.

1.    Ernst Kuipers

Nummer een in de lijst, net als in 2021, is Ernst Kuipers. Hij is op het moment van het samenstellen van de lijst nog geen minister hij staat erin vanwege zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Tijdens de coronacrisis toonde hij zich een belangrijke speler in het landelijke crisismanagement, schrijft Skipr.

8. GGD GHOR

De GGD GHOR, een van de organisaties die deelneemt aan het Informatieberaad, stijgt van plek 39 vorig jaar naar plek 8 dit jaar met de bestuursvoorzitter André Rouvoet op nummer 8. Annette de Boer, directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden vertegenwoordigt de GGD GHOR in het Informatieberaad Zorg.

30. Dianda Veldman

Dianda Veldman is een plaats gestegen ten opzicht van vorig jaar. Sinds september 2015 directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van meer dan 200 patiëntenorganisaties zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Ze komt met hart en ziel op voor de emancipatie van mensen met ziekte of beperking onder het motto: meer mens, minder patiënt! Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie Amsterdam UMC – Universiteit van Amsterdam en CMIO ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Veldmans positie van vorig jaar als nieuwe binnenkomer ingenomen.

40. Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) wordt genoemd op plek 40, vorig jaar 22 met bestuursvoorzitter Peter Paul van Benthem. De FMS wordt in het Informatieberaad Zorg vertegenwoordigd door Iris Verberk, bestuurslid FMS-portefeuille Informatiebeleid.

47. Zorgverzekeraars Nederland

Op plaats 47 (43 in 2021) staat Zorgverzekeraars Nederland onder aanvoering van bestuursvoorzitter Wout Adema die tevens voorzitter is van het Capaciteitsorgaan. In het Informatieberaad Zorg vertegenwoordigt Arno van Son ZN.

83. Arno van Son

Arno van Son staat zelf als nieuwe influencer op plaats 83 in de lijst. Hij is lid van de bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering Zorgverzekeraars Nederland, bestuurslid van CZ, voorzitter van de algemene vergadering en van aandeelhouders en raad van commissarissen van Vecozo BV, lid van de raad van toezicht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en voorzitter RvB  innovatie- en investeringsmaatschappij CbusineZ, lid van de algemene vergadering en van aandeelhouders en raad van commissarissen Vektix CV, bestuurslid Stichting Hubrecht Organoid Technology en zit hij in de raad van toezicht van Human Total Care. En zoals genoemd is hij lid van het Informatieberaad Zorg waarbinnen hij ook lid is van de Architectuurboard.

40. Vereniging van Gehandicapten Zorg in Nederland

De Vereniging van Gehandicapten Zorg in Nederland, is lid van het Informatieberaad Zorg en wordt in de lijst vanwege de bestuursvoorzitter Boris van der Ham. VGN wordt in het Informatieberaad Zorg gerepresenteerd door bestuurslid Ernst Klunder die tevens lid is van de raad van bestuur 's Heeren Loo.

64. Actiz

Actiz, de brancheorganisatie voor circa 400 zorgorganisaties in de ouderenzorg, is gestegen van plek 84 in 2022 naar plek 64 dit jaar met diens directeur Wouter van Soest. Zijn collega-bestuurder Paula Nelissen, tevens voorzitter raad van bestuur Treant Zorggroep Drenthe zit namens Actiz in het Informatieberaad Zorg.  

65. V&VN

Bianca Buurman staat op positie 65, zes plaatsen hoger dan vorig jaar. Zij is voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze Vereniging is lid van het Informatieberaad Zorg waarin Niels Honig namens V&VN de honneurs waarneemt. Honig is bestuurslid V&VN en lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis en Vlietland

89. Anita Arts

Anita Arts is namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) lid van het Informatieberaad Zorg. Zij staat op de SKipr-99 lijst op plek 89. Zij is bestuurslid van de NVZ, voorzitter van het bestuur van het Flevoziekenhuis in Almere en bestuurslid bij de Vereniging SAP Gebruikende Ziekenhuizen. Ook is ze lid van de raad van advies van SEO Economisch Onderzoek.

Informatieberaad Zorg

In het Informatieberaad Zorg werken zorgpartijen en brancheorganisaties samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een duurzaam informatiestelsel. Het Informatieberaad Zorg telt inclusief VWS 21 leden. Die leden vertegenwoordigen respectievelijk de medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen, paramedici, plus de in totaal 26 zorgverzekeraars, 132 zelfstandige klinieken, 54 patiëntenorganisaties, 102 ziekenhuizen en categorale zorginstellingen, 8 universitair medische centra, ruim vierhonderd zorginstellingen, circa 100 jeugd- en opvoedorganisaties, 25 GGD-en en GHOR’s en 352 gemeenten. Alle namen op de lijst van Skipr linken derhalve direct of indirect aan het Informatieberaad Zorg.

De deelnemende partijen in het Informatieberaad Zorg zijn:

Informatieberaad Zorg vergadering van 11 oktober 2021
Dianda Veldman als a.i. voorzitter van het Informatieberaad (tweede van rechts)